Amsterdam | The Hague

+31 (0) 20 215 10 18

U ZOEKT EEN VREEMDELINGENADVOCAAT? EN U STAAT OP HET PUNT UW BUITENLANDSE PARTNER NAAR NEDERLAND TE HALEN?

Een aantal zaken waaraan u moet denken:


MVV

Wanneer uw partner de Amerikaanse nationaliteit heeft of uit Canada, Japan, Zuid-Korea, Australië dan wel Nieuw-Zeeland komt dan kan direct in Nederland een verblijfsvergunning worden ingediend.

Indien uw partner uit een ander land komt dan moet u als sponsor eerst bij de IND een speciaal visum aanvragen. Dit visum wordt een MVV (machtiging tot voorlopig verblijf) genoemd. Met één aanvraag wordt zowel de MVV als een verblijfsvergunning aangevraagd. Aanvraagkosten: € 210.

Uw partner mag niet in Nederland zijn wanneer deze aanvraag loopt. Afhandelingsduur: 2 maanden. Bij een positief besluit kan uw partner het visum ophalen bij de Nederlandse ambassade of consulaat in zijn/haar eigen land. Vrijwel direct na aankomst in Nederland kan uw partner het verblijfskaartje ophalen.

inburgeringsexamen

Alleen wanneer uw buitenlandse partner een MVV nodig heeft en jonger is dan 65 jaar moet aangetoond worden dat hij/zij een klein beetje Nederlands begrijpt en wat van Nederland afweet. Dit wordt getest via het basisexamen inburgering op de Nederlandse ambassade of consulaat in zijn/haar land. Aanmelding voor dit examen kan in Nederland. Kosten: € 150.

Speciaal lesmateriaal is beschikbaar om uw partner op het examen voor te bereiden. Binnen 1 jaar na dit examen moet een aanvraag worden ingediend.

officiële papieren

Met officiële papieren moet u aantonen dat u getrouwd bent of dat uw partner ongehuwd is. Buitenlandse papieren moeten van een echtheidstempel worden voorzien door legalisatie of een apostille. Wanneer uw partner Amerikaans, Canadees of Japans is, kan in Nederland een ongehuwdverklaring worden opgevraagd.

Deze papieren mogen niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van de aanvraag bij de IND.

inkomen

Minimale salariseis bij een baan: € 1.934,40 per maand (exclusief vakantiegeld) bruto.

Minimale duur arbeidscontract: 1 jaar op het moment van de aanvraag. Afstemming is daarom nodig tussen het begin van een nieuwe baan of contractverlenging én het moment waarop de aanvraag bij de IND wordt ingediend. Met een zogeheten ‘woonplaatsverklaring’ van de Belastingdienst kan soms ook een buitenlandse baan als inkomen meetellen.

Als u ondernemer of zzp-er bent, moet u ten minste al 18 maanden een inschrijving bij de Kamer van Koophandel hebben. Vereiste minimale winst over de laatste 2 boekjaren: € 2.089,16 gemiddeld per maand.

Eigen vermogen, dertiende maand, bonussen, overwerkvergoedingen en huurinkomsten kunnen onder bepaalde voorwaarden óók als inkomen meetellen.

WAARMEE KUNNEN WE U VAN DIENST ZIJN?

onze diensten

Als specialist in het Nederlandse en Europese immigratierecht biedt Adam & Wolf Immigration Lawyers tegen betaalbare prijzen een uitgebreid pakket van diensten op maat aan. Dit varieert van het verzorgen van verblijfsprocedures ten behoeve van arbeids- en kennismigranten, ondernemers, creatievelingen, artistiekelingen en gezinsherenigers tot het (pro-actief) bedenken van creatieve oplossingen en/of strategieën voor verblijfs- en naturalisatiekwesties.

Hoewel procederen niet wordt geschuwd, is onze filosofie juist dat voorkomen wordt dat u in een kostbare en tijdrovende procedure verzeild raakt.

Adam & Wolf gidst u door het
oerwoud van regelgeving naar een MVV/verblijfsvergunning

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op het hele proces van toelating tot Nederland van mensen die van buiten de Europese Unie komen is complex en aan constante verandering onderhevig. Dat geldt ook voor de regels die van toepassing zijn op de verlening van een MVV en/of verblijfsvergunning voor uw buitenlandse partner.

Adam & Wolf kent als geen ander de weg in die materie en kan daarmee creatief omgaan. De advocaten van Adam & Wolf hebben vele jaren ervaring als advocaat in het migratierecht en vroeger bij de IND gewerkt. Die werkervaring stelt hen in staat de denkwijze en aanpak van de ambtenaren die de beslissing in de zaak van uw partner moeten nemen te volgen.

Bij Adam & Wolf bent u in goede handen.

Terugkerende Nederlandse expat zonder baan?

Wanneer u een expat bent, die niet door de Nederlandse overheid of door een Nederlands bedrijf naar het buitenland uitgezonden is geweest, dan wordt erkend dat het moeilijk kan zijn om aan het inkomensvereiste voor gezinshereniging te voldoen. De regering heeft onlangs bevestigd de positie van een Nederlandse expat die er niet in is geslaagd een baan van ten minste 1 jaar te vinden aan de hand van individuele omstandigheden te willen beoordelen. Rekening wordt gehouden met de situatie waarin u zich bevindt. Belangrijke factoren:

  • de aanwezigheid van Nederlandse kinderen
  • de aanwezigheid van eigen middelen (spaartegoeden)
  • uw professionele profiel